Rente zonder bijsmaak. Een geschiedenis van de Algemene Spaarbank voor Nederland en van haar ontwikkeling naar een ethische bedrijfsvoering, 1960-2000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *